♪...Đời là những chuyến đi...♪

♪...Đời là những chuyến đi...♪ …….1 buồn + 1 vắng = 1 cô liêu …......
…….1 trắng + 1 đen = 1 buổi chiều ….
…….1 nam + 1 nữ = 1 tổ ấm…………..
...…..1 rung + 1 cảm = 1 tình yêu………

I like photography…….
Đậu xanh, cái lens macro mắc vãi, những 17 củ T_T

I like photography…….

Đậu xanh, cái lens macro mắc vãi, những 17 củ T_T

Hide notes

  1. prowlerterrorist reblogged this from m-i-tom
  2. m-i-tom posted this