♪...Đời là những chuyến đi...♪

♪...Đời là những chuyến đi...♪ …….1 buồn + 1 vắng = 1 cô liêu …......
…….1 trắng + 1 đen = 1 buổi chiều ….
…….1 nam + 1 nữ = 1 tổ ấm…………..
...…..1 rung + 1 cảm = 1 tình yêu………

Reblogged from tai-to--oct9thofmine

(Source: pokec0re)

Reblogged from lanvinla

(Source: nichvlas)

criou:

Send me “hey promo” i’ll promote you•

Reblogged from wrong-wrong

criou:

  • Send me “hey promo” i’ll promote you•

Reblogged from foralifetimethings

invocator:

vertical | vintage  - visit my blog

Reblogged from foralifetimethings

invocator:

vertical | vintage  - visit my blog

(Source: flic.kr)

Reblogged from foralifetimethings

Reblogged from giotieudieu

(Source: friendz0ne)

giotieudieu:

kllusterfvk:

For a short amount of time, nude photosets are half price! Check them out here.

thường xuyên xoa bóp làm mọi thứ to lên

Reblogged from giotieudieu

giotieudieu:

kllusterfvk:

For a short amount of time, nude photosets are half price! Check them out here.

thường xuyên xoa bóp làm mọi thứ to lên

gif-guy:

follow me on google + https://plus.google.com/b/106509481264121810077/106509481264121810077/posts http://gifini.com/

Reblogged from giotieudieu

gif-guy:

follow me on google + https://plus.google.com/b/106509481264121810077/106509481264121810077/posts http://gifini.com/

Reblogged from giotieudieu

(Source: weheartit.com)